Prořez a kácení stromů

Prořezávání stromů provádíme s ohledem na stáří stromu, jeho zdravotní stav, vitalitu a estetické působení. Práce provádíme horolezeckou technikou - včetně spouštění odřezaných větví či částí kmenů v místech, kde je z různých důvodů nepřípustné, aby odřezané části stromu volně padaly na zem. Práce provádíme v období vegetačního klidu, tedy zpravidla od začátku listopadu do konce března. V havarijních případech, když stromy svým stavem bezprostředně ohrožují život či zdraví nebo hrozí škodou značného rozsahu na majetku, pak celoročně.

  • kácení a prořez stromů v těžko přístupném či nebezpečném terénu
  • kácení a prořez stromů v zástavbě

Kácení stromů provádíme na základě souhlasného rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým je zpravidla obec, vyjma případů, kdy předchozího povolení není třeba (havarijní případy nebo kácení stromů, které nedosahují stanovených rozměrů).

Vybrané referenční akce

  • Eurovia CS, a. s., Dobrovice, práce na kompletní revitalizaci náměstí, 2009 a 2010
  • Obec Bukovno, 2010 a 2011
  • Obec Katusice, práce provádíme pravidelně od roku 2000
  • Obec Semčice, 2002
  • Obec Spikaly, 2000
  • stromy v zástavbě kácíme pravidelně po celé České republice od roku 1992